O regionu Česká Cikánka

Na východ od města Svratka se nachází malé katastrální území Česká Cikánka (3,02 km2), ve kterém Chalupa Svratka stojí. Je to nejlukrativnější a nejzajímavější část obce a spolu se sousedními obcemi směrem na východ (Křižánky, Milovy, Daňkovice, Kadov, Sněžné, Březiny, Blatiny, Krásné apod.) je jednou z nejvyhledávanějších rekrečních oblastí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

 

Žďárské vrchy jsou vrchovina na rozhraní Čech a Moravy a přibližně 60 % území je zalesněno. To je jeden z hlavních důvodů, proč zde byla v roce 1970 zřízena CHKO. Jsou zde různé skalní útvary, například Čtyři palice, Dráteníčky, Zkamenělý zámek nebo nejvyšší vrchol Žďárských vrchů Devět skal (836 m n.m.), což je skutečně skupina devíti skal, tvořících malé skalní město.

Na Cikánce jsou dochované původní chalupy, které sousedí s hustým lesem, osvětlenou sjezdovkou s vlekem a s golfovým hřištěm, což nabízí slušné podmínky k rekreaci a odpočinku v zimě i v létě. Vzhledem k nadmořské výšce 632 m jsou zde v zimě dobré sněhové podmínky. Vrchní stanice sousední sjezdovky má nadmořskou výšku 742 m.

Oblast Žďárských vrchů je velmi vyhledávaná cyklisty. Vede tudy spousta značených cyklostezek.

Historie

Původ

Starobylá osada dostala název podle klikaticí se říčky, jejíž jméno se opakuje vícekrát ve starých archivních zprávách s různými obměnami. Původ a význam jména byl v minulosti různě vykládán. Přidržíme-li se obyčeje slovanského pojmenování řek, pak je nejvýš pravděpodobné, že jméno vzniklo od staročeského slova sworti, tj. vinouti se. Byla to říčka vinoucí se, tj. Swortka. Jazykovými obměnami pak vzešlo jméno Svratka.Koncem 13. století vzniklo rychmburské panství, jehož středem se stal nově zbudovaný hrad Rychmburk. Tím byly dány pevné základy pro osídlení okolního kraje.

Z dávné historie

Nejstarší zpráva o Svratce je z roku 1350, tehdy patřila k rychmburskému panství. Když v roce 1392 postupoval Smil z Pardubic a Rychmburka panství Otovi z Bergova a Bočkovi z Poděbrad , vyjmenoval v postupovacím zápise všechny obce panství. Mezi nimi je i městečko Svratka. A díky tomu si také dodnes dochovala status města a to i přes to, že nedosahuje ani 1500 stálých obyvatel. Až do bitvy u Lipan byla celá oblast v rukou husitů. V roce 1421 se zastavil Jan Žižka při svém tažení na Moravu u Rychmburku, avšak hrad nedobýval. Teprve v roce 1425 jej dobyli sirotci.

V minulosti se nežilo na Svratecku lehko. Drsnější klima a kamenitá políčka nikdy nenaplňovala vrchovaté sýpky hospodářů. Lidé hledali obživu i v řemeslech zpracovávajících místní suroviny - v hrnčířství, tkalcovství a plátenictví. Lidová slovesnost zrcadlila mentalitu lidí, vypovídala o jejich radostech i žalu, o lásce, zklamání i o práci a s humorem se dívala na svět. Rčení a přísloví zachycovala staletou životní moudrost, v písních otevírali lidé svou duši, v pohádkách vyjadřovali svou touhu po dobru a spravedlnosti; i pověsti obsahovaly střípky z historie kraje. Lidovou poezii Vysočiny zachytil ve své knize Putování za šátkem, džbánkem a holubičkou Miloslav Bureš.

 

Malířství v regionu

Malířská tradice založená A. Slavíčkem se široce větvila po celé Vysočině. V roce 1908 sem zavítal poprvé František Kaván, ryzí člověk a umělec, který svým poetickým viděním skutečnosti v realistickém zobrazení krajiny tehdy zaujal přední místo. Vrátil se znovu v roce 1921 a bydlel nějaký čas u Jindřicha Bureše, obchodníka střižním zbožím. V roce 1920 přichází do Svratky skupina malířů - krajinářů. Jsou to především svérázní bratři Oto a Jindřich Bubeníčkové, z nichž zvláště Jindřich, velký vlastenec, zde měl mnoho přátel, připomíná ho pamětní deska na budově hostince u Šillerů. František Cína Jelínek se usadil ve vilce v blízkých Křižánkách. Koncem 20. let maloval ve Svratce vysočinský slavkovický rodák Oldřich Blažíček.

BlueBoard.cz
Předpověď počasí

GOLF UK

Vlek Svratka